Kontakt
 

Jeannet Jensen
Formand
Email:
Jeannet_707@hotmail.com

Telefon: 6170 8316

UFL - SØNDERBORG


Formand:   Jeannet Jensen, tlf. 6170 8316

 

Klubaftner: Hver anden onsdag fra kl. 19:00 - 22:00 

Adresse: Sundkvistgade 12, 6400 Sønderborg

 

UFL – klubben Sønderborg  er etableret i samarbejde med Unge For Ligeværd som er en selvstændig, upolitisk og ikke religiøs ungdomsforening, som arbejder for at skabe ligeværdige vilkår for alle unge mellem 16 og 50 år med særlige behov, begrundet i boglige -, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder og har til formål at:

 

Oplyse om unges vilkår og vanskeligheder gennem foredrag, møder og skriftlig information

 

Arrangere kurser til oplysning, selvudvikling, kreativitet og virkelyst

 

Arrangere fritids – og rejseaktiviteter med mulighed for fællesoplevelser med ligestillede

 

Skabe netværk, venskaber og fællesskaber over hele landet

 

Give medlemmerne mulighed for at få et aktivt fritidsliv

 

UFL – klubben Sønderborg har eksisteret siden år 2000 og har egen hjemmeside www.ufl-sønderborg.dk, hvor klubben aktiviteter og program kan hentes. Desuden kan klubben findes på Facebook.

Vi har nogle gode lokaler på Sundquistgade 12, hvor der er mulighed for at se film, spille billard, dart, lave mad og mange ting.  

Vi har i år med stor succes afholdt fælles fødselsdag hvert halve år for de medlemmer har haft fødselsdag. Til vores julefrokost henter vi mad og spiser i klubben - med maden betalt af klubben.  

 

På en almindelig klubaften kommer der mellem 20 og 30 medlemmer. Vi forsøger dog at være en del ude huset fordi vi ønsker at lave nogle større arrangementer, evt. nogle weekend arrangementer med rollespil, sejlture, udflugter og lignende.

 

Vi har en aktiv bestyrelse og mange frivillige medarbejdere som gør et stort arbejde for at skaffe penge til at drive klubben, så medlemmerne kan få flest mulige tilbud, som samtidig er økonomisk overkommelige.